ok logo firmy Data Max Recovery

Odzyskiwanie Danych

ponad 14 lat doświadczenia

telefon

+48 22 839 69 57

Oferta odzyskiwania danych

Firma DATA MAX RECOVERY od ponad 14 lat specjalizuje się wyłącznie w odzyskiwaniu utraconych danych z cyfrowych nośników pamięci. Odzyskujemy dane z dysków przenośnych USB, z komputerów stacjonarnych i mobilnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows, OS (Mac), Linux, Novell oraz z dyktafonów i rejestratorów video. Wspieramy większość systemów plików (FAT, NTFS, HFS+, EXT3/4, ReiserFS, XFS, UFS, VMFS i inne).
Oferujemy:

Zakres naszych usług obejmuje odzyskiwanie danych z nośników uszkodzonych logicznie, elektronicznie, mechanicznie i programowo.

Odzyskiwanie danych z nośników pamięci - uszkodzenia logiczne

talerz twardego dysku

Mogą wystąpić w każdym z typów nośników pamięci. Charakterystycznym dla tego typu uszkodzeń jest to, że nośnik danych jest sprawny fizycznie (pod względem mechanicznym i elektronicznym), jest poprawnie rozpoznawany przez system operacyjny (odczytywany jest model i pojemność ), natomiast zapisane na nim dane nie są dla nas dostępne. Najczęstsze przyczyny tego typu uszkodzeń to: błędy występujące w obszarze sektora startowego MBR, błędy w tablicy partycji lub w obszarze systemu plików. Do uszkodzeń logicznych zaliczamy również wszelkiego typu przypadkowe lub celowe operacje partycjonowania i formatowania nośnika danych, usunięcia plików i folderów oraz reinstalację sytemu operacyjnego. Oferujemy swoją pomoc w zakresie odzyskiwania skasowanych danych, odzyskiwania danych po sformatowaniu dysku lub reinstalacji systemu operacyjnego oraz w innych przypadkach spowodowanych występowaniem błędów logicznych na nośniku danych.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD/SSHD

dysk twardy z lupą

Klasyczne dyski twarde HDD i dyski hybrydowe SSHD są dosyć skomplikowanymi urządzeniami łączącymi w sobie elementy zaawansowanej elektroniki, bardzo precyzyjnego układu mechanicznego i oprogramowania. Z uwagi na swoją budowę dyski te są narażone na awarie, będące następstwem anomalii zasilania (np. awaria zasilacza), udarów (wstrząs, upadek dysku) lub czynnika termicznego (przegrzanie dysku). W przypadku wystąpienia uszkodzenia fizycznego twardego dysku, najczęściej nie jest on rozpoznawany przez BIOS lub UEFI komputera, a co za tym idzie, nie jest widziany jako urządzenie w systemie operacyjnym. Najczęstszymi objawami uszkodzeń fizycznych twardych dysków są: brak jakichkolwiek oznak pracy (dysk jest „martwy”) – występuje w większości przypadków uszkodzeń elektroniki twardego dysku lub dysk wydaje z siebie nienaturalne dźwięki (klikanie, piszczenie, szorowanie) co wskazuje na problem natury mechanicznej. Istnieje jeszcze grupa uszkodzeń związanych z oprogramowaniem dysku. Objawy tego typu awarii nie zawsze są jednoznaczne. Mogą powodować brak lub błędną detekcję dysku twardego, mogą również sprawiać, że dysk nie startuje (jest martwy – objaw dosyć często spotykany w przypadku dysków SSHD). Firma Data Max Recovery dysponuje wszelkimi narzędziami i wiedzą umożliwiającą wykonanie pełnej diagnostyki uszkodzonych twardych dysków , rekonstrukcji układów elektronicznych i mechanicznych oraz naprawę błędów w oprogramowaniu.

Odzyskiwanie danych z dysków SSD

dysk ssd

Inaczej, niż w przypadku klasycznych dysków HDD, dyski SSD nie posiadają elementów mechanicznych. Zapisywane dane są przechowywane w układach pamięci FLASH. Utrata dostępu do danych jest następstwem uszkodzenia elektroniki dysku lub błędów w jego oprogramowaniu. Charakterystycznymi dla uszkodzeń fizycznych tego typu dysków są brak lub błędna detekcja dysku SSD. Firma Data Max Recovery realizuje usługi odzyskania danych z dysków SSD w przypadkach uszkodzeń elektronicznych i programowych. Dysponujemy również technologią umożliwiającą odczyt danych bezpośrednio z układów pamięci FLASH.

Odzyskiwanie danych z serwerów i dysków sieciowych NAS (macierze RAID)

macierz dyskowa raid

Macierz dyskowa RAID to układ dwóch lub więcej dysków połączonych w jedną całość. Rozwiązania tego typu najczęściej wykorzystywane są w systemach serwerowych i coraz bardziej popularnych dyskach sieciowych typu NAS. Wykorzystanie technologii RAID oferuje dużą przestrzeń do przechowywania danych i co najważniejsze ma gwarantować ich bezpieczeństwo. To ostatnie realizowane jest poprzez zastosowanie tzw. układów nadmiarowych. Mogą być one realizowane poprzez duplikację danych (RAID1 mirror), rozproszone funkcje logiczne XOR (RAID5) oraz rozproszony XOR i kodowanie Reeda Salomona (RAID6). Pomimo zastosowania bezpiecznej technologii RAID, zdarza się, że dochodzi do utraty dostępu do danych. Przyczyną może być awaria sprzętowa kontrolera dysków, w przypadku dysków NAS może to być błąd oprogramowania sterującego, co zdarza się stosunkowo rzadko. Najczęstszą przyczyną jest jednak brak reakcji użytkownika na fakt wystąpienia awarii jednego z dysków, który powinien w jak najkrótszym czasie zostać wymieniony na nowy. Awaria kolejnego dysku powoduje rozpięcie macierzy RAID, czego efektem jest utrata dostępu do danych. Firma Data Max Recovery posiada dużą wiedzę w zakresie budowy i konfiguracji układów macierzowych (synchronicznych, asynchronicznych, forward, backward, delayed parity). Z powodzeniem realizujemy usługi w zakresie odzyskiwania danych z macierzy RAID w przypadkach awarii, do których doszło z powodu uszkodzenia kontrolera, oprogramowania lub uszkodzenia twardego dysku. Odzyskujemy dane z macierzy dyskowych w układach:

Odzyskiwanie danych z kart pamięci i dysków PenDrive

rentgen karty pamieci microSD

Zarówno karty pamięci jak i dyski typu PenDrive wykorzystują tą samą technologię zapisywania i przechowywania danych na pamięciach typu FLASH. Jedyną różnicą jest interface komunikacyjny z urządzeniami zewnętrznymi. Głównymi elementami tego typu nośników danych są kontroler pamięci i układy pamięci FLASH. Awaria jednego z nich skutkuje utratą dostępu do danych, i objawia się najczęściej brakiem detekcji nośnika danych lub detekcją z zerową pojemnością. Firma Data Max Recovery realizuje usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków PenDrive, kart pamięci SD, microSD, Compact Flash, Memory Stick, XD Picture Card i innych. Dysponujemy technologią umożliwiającą bezinwazyjne odzyskiwanie danych z uszkodzonych fizycznie monolitycznych kart SD i microSD, co znacznie wpływa na finalny koszt usługi, dysponujemy również narzędziami umożliwiającymi demontaż i odczyt danych bezpośrednio z układów pamięci.

Naprawa plików

dane

Zdarzają się przypadki, w których użytkownik ma dostęp do swoich plików, jednakże nie może z nich skorzystać, gdyż próba otwarcia zasobu zwraca informację o błędzie. Przyczyny tego typu usterek nie zawsze są jednoznaczne, z wyjątkiem gdy kopiowanie takiego pliku nie jest możliwe, co może wskazywać na błędy fizyczne nośnika danych (bad sektory). Jeśli plik nie zawiera bad sektorów, najprawdopodobniej jego struktura uległa uszkodzeniu. Dosyć często zgłaszają się do nas osoby chcące naprawiać pliki, które zostały przywrócone w procesie odzyskiwania danych (po usunięciu, reinstalacji systemu, czy wykonaniu operacji formatowania nośnika). W większości tego typu przypadków naprawa plików nie jest możliwa, gdyż albo są to pliki nadpisane przez inne dane albo zostały źle odzyskane (w szczególności dotyczy to strumieni A/V zapisanych w kontenerach MP4, MOV, MXF itp.). Posiadamy duże doświadczenie w zakresie odzyskiwania i naprawy plików multimedialnych, nawet w przypadkach gdy podjęte przez innych próby zakończyły się niepowodzeniem. Wypracowaliśmy skuteczne autorskie narzędzia i metody do odzyskiwania i naprawy maili z plików pocztowych programów Outlook i Thunderbird. Oferujemy swoją pomoc w zakresie naprawy plików pakietu MS Office i Open Office.