ok logo firmy Data Max Recovery

Odzyskiwanie Danych

ponad 14 lat doświadczenia

telefon

+48 22 839 69 57

Procedura

Jeżeli wybraliście Państwo nasza firmę i chcecie skorzystać z naszych usług, zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie bądź droga mailową. Na podstawie zebranych informacji będziemy w stanie dla większości przypadków oszacować możliwości i koszty usługi odzyskania danych jeszcze przed wizytą w naszej firmie.

Dostarczenie nośnika danych

dostarczenie twardego dysku do odzyskiwania danych

Jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic lub jeśli istnieje taka możliwość zachęcamy do osobistego dostarczenia uszkodzonego nośnika danych do siedziby firmy Data Max Recovery. Zapewnia to gwarancję bezpiecznego dostarczenia urządzenia oraz pozwala nam na przeprowadzenie wyczerpującego wywiadu odnośnie okoliczności awarii, objawów i podejmowanych prób odzyskiwania danych.

Jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas nośnika prosimy o:


Koszty wysyłki do firmy Data Max Recovery pokrywacie Państwo we własnym zakresie, chyba że występują inne, wcześniejsze ustalenia. Po otrzymaniu dysku wprowadzamy go do naszego systemu, nadajemy numer zamówienia i kontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania niezbędnych dla nas informacji dotyczących okoliczności utraty dostępu do danych. Przedstawiony opis uszkodzenia pozwoli nam na bezpieczne wykonanie analizy.

Analiza nośnika danych

analiza twardego dysku

Właściwe zdiagnozowanie problemu jest połową sukcesu w procesie odzyskiwania danych. Analiza ma na celu stwierdzenie z jakiego typu usterką mamy do czynienia oraz jakie będziemy musieli podjąć działania w celu przywrócenia danych. Na podstawie zebranych informacji przedstawimy Państwu finalny koszt oraz możliwy czas realizacji usługi. Bez Państwa akceptacji nie są naliczane żadne opłaty. Bez Państwa akceptacji nie podejmujemy żadnych czynności poza niezbędnymi do przeprowadzenia analizy. Ekspertyza w większości przypadków jest darmowa. Wyjątkami mogą być sytuacje, gdy rokowania na odzyskanie danych są mocno niepewne lub bardzo złe, natomiast klient chce wykorzystać wszelkie dostępne środki do podjęcia takiej próby. Darmowa analiza nie dotyczy dysków noszących znamiona otwarcia i dysków na których został przywrócony system operacyjny, gdyż analiza taka sprowadza się de facto do przeprowadzenia całego procesu odzyskania danych.

Ekspertyzę nośników przeprowadzamy w dwóch trybach:


W przypadku rezygnacji z usługi odzyskiwania danych możecie Państwo odebrać swój nośnik. Ewentualne koszty odesłania pozostają po Państwa stronie. Nośniki danych, które nie zostaną odebrane po okresie 2 miesięcy zostaną zniszczone i zutylizowane.

Proces odzyskiwania danych

odzyskiwanie danych z uszkodzonego twardego dysku

Podstawowym celem w procesie odzyskiwania danych jest wykonanie kopii binarnej całego nośnika lub sektorów zajmowanych przez system plików i utracone dane. Sposób postępowania w procesie odzyskiwania danych jest ściśle powiązany z wynikami przeprowadzonej analizy. Determinuje ona dalszy sposób postępowania. Proces odzyskiwania danych realizowany jest przez naszych specjalistów wykorzystujących w tym celu swoje bogate doświadczenie, wiedzę i zaawansowane kompleksy softwarowo – hardwerowe do diagnozowania i naprawy klasycznych dysków HDD/SSHD oraz nośników opartych o technologię FLASH (dyski SSD, PenDrive'y i karty pamięci.) Po wykonaniu kopii binarnej kluczowych sektorów nośnika odtwarzane są struktury katalogów i plików, a ich kopia zostaje zabezpieczona na naszym serwerze. Dane przechowujemy 14 dni od momentu ich odbioru.

Płatność i odbiór danych

odbiór odzyskanych danych

Przed przystąpieniem do rozliczeń finansowych mają Państwo możliwość zweryfikowania poprawności wykonania usługi. Odzyskane dane można obejrzeć w siedzibie naszej firmy, możemy również przesłać mailowo listę odzyskanych plików. Kopię odzyskanych danych możemy wykonać na płytach CD/DVD o ile ich objętość nie przekracza 20GB. W przypadku gdy ilość danych jest większa prosimy o dodatkowy dysk na backup. Firma Data Max Recovery nie prowadzi regularnej sprzedaży dysków twardych, jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, na życzenie klienta, możemy zakupić dysk w celu wykonania kopii danych. Finalna cena usługi zostanie powiększona o wartość dysku. Odbiór odzyskanych danych jest możliwy po uregulowaniu płatności, która może być realizowana gotówkowo lub przelewem. Dla stałych klientów realizujemy opóźnione formy płatności. W przypadku odsyłania kopi danych koszty przesyłki są ponoszone przez Data Max Recovery. Na wszystkie usługi wystawiamy fakturę VAT.